เครื่องชาร์จ EV/ระบบไฟวงจรที่ 2 ฿7,900

เปลี่ยนมิเตอร์ TOU สำหรับรถไฟฟ้า ประหยัดจริงใหม?

สำหรับที่มี EV Charger ที่บ้าน ซึ่งเครื่องชาร์จ 1 ตัว กินไฟเท่ากับแอร์ 6 ตัว ดังนั้นจึงมีหลายท่านกำลังมองหาทางเลือกในการประหยัดค่าไฟโดยเปลี่ยนมิเตอร์ TOU สำหรับรถไฟฟ้า ซึ่งบทความนี้จะมาดูกันว่า เปลี่ยนมิเตอร์ TOU สำหรับ EV ประหยัดจริงใหม? และถ้าจะเปลี่ยนมิเตอร์ TOU สำหรับ EV ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้ากี่บาท?

ev charger meter

1) มิเตอร์ TOU คืออะไร ลดค่าไฟได้อย่างไร

การใช้ไฟในบ้านทั่วไปจะมีมิเตอร์ 2 ชนิดคือ 1) มิเตอร์จานหมุน และ 2) มิเตอร์ TOU คือมิเตอร์ที่มีการใช้อัตราค่าไฟฟ้า TOU หรือ อัตราค่าไฟฟ้าที่คิดตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) แบ่งเป็น ช่วงที่คนต้องการใช้ไฟเยอะคือตอนกลางวันถึงหัวค่ำ กับ ช่วงที่คนต้องการใช้ไฟน้อยคือตอนช่วงดึกและเสาร์อาทิตย์ โดยช่วงที่มีการใช้ไฟแยอะ(Peak)ค่าไฟจะแพงประมาณหน่วยละ 5-6 บาท และช่วงที่ใช้ไฟน้อย(Off-Peak)ค่าไฟจะถูกลงประมาณ 2-3 บาท

ถ้ามาเจาะลึกถึงช่วงเวลาการใช้ไฟที่เป็นช่วง Peak และ Off-Peak Peak และ Off-peak นั้นไม่เท่ากันโดยแบ่งช่วงเวลา ดังนี้

Peak : เวลา 09:00 - 22:00 น. จันทร์ - ศุกร์ และวันพืชมงคล 

Off-Peak : เวลา 22:00 - 09:00 น. จันทร์ - ศุกร์ และวันพืชมงคล  และเวลา 00:00 - 24:00 น. เสาร์ - อาทิตย์

จะเห็นได้ว่าจากการใช้ไฟปกติที่ใช้งานหน่วยละประมาณ 4 บาทกว่า ถ้าเปลี่ยนมาใช้ไฟในช่วง Off-Peak จะสามารถประหยัดลงเหลือ 2-3 บาทต่อหน่วยจาก 4 บาทต่อหน่วย

จากข้อมูลดังกล่าวผู้ที่ใช้เครื่องชาร์จ EV ที่บ้าน ซึ่งจากข้อมูลการใช้ไฟของ EV Charger (7kW) จะกินไฟเท่ากับแอร์ขนาด 9,000 Btu จำนวน 6 ตัวที่ประมาณ 8 หน่วยต่อชั่วโมง จึงมีผู้ใช้ EV บางกลุ่มสนใจเปลี่ยนมิเตอร์ TOU สำหรับรถไฟฟ้า เพื่อประหยัดค่าไฟ โดยจะทำการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงที่ใช้ไฟน้อย(Off-Peak)ค่าไฟจะถูกลงประมาณ 2-3 บาท ซึ่งจะทำให้ค่าไฟที่บ้านประหยัดไปกว่าครึ่งหนึ่งจากเดิมหน่วยละ 4 บาท กว่าๆ แต่มีบางกรณีที่การเปลียนมิเตอร์ TOU ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน เนื่องจากในบ้านอาจจะมีผู้อยู่อาศัยหลายคนทำให้ควบคุมการใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปตามเวลา ช่วงที่ใช้ไฟน้อย(Off-Peak) 09:00 - 22:00 เป็นไปได้ยาก บางครั้งอาจจะมีคนอยู่บ้านและเปิดแอร์ตอนกลางวัน บางครั้งอาจจะขึ้นนอนเร็วทำให้เปิดแอร์ก่อนช่วง 22:00 ซึ่งมีค่าไฟหน่วยละ 5-6 บาท "ทำให้บางครั้งเมื่อเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบ TOU ทำให้ค่าไฟแพงได้เช่นกัน"

ev charger meter

2)จะเปลี่ยนมิเตอร์ TOU สำหรับ EV ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้ากี่บาท?

การขออนุญาติการไฟฟ้านครหลวง/หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยผู้ที่ต้องการจะขอวงจรสองและมิเตอร์ TOU สำหรับ EV จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.1)ทำเรื่องการไฟฟ้าเพิ่มขนาดมิเตอร์กับการไฟฟ้านครหลวงจากขนาด15/45 เป็น 30/100A และเลือกเปลี่ยนมิเตอร์เป็น TOU 1.2)ทำวงจร 2 ระบบไฟตามาตรฐานการไฟฟ้า ระบบกราวด์ 1.3)ติดตั้งเครื่องชาร์จ 1.4)โทรแจ้งการไฟฟ้าให้มาตรวจมาตรฐานการติดตั้ง 1.5) ถ้าตรวจผ่าน ข้อ 1.4 การไฟฟ้ามาเปลี่ยนมิเตอร์ตัวใหม่ที่ขนาด 30/100
โดยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นให้เข้าไปติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และทำการยื่นเรื่องขอมิเตอร์ตัวที่ 2 สำหรับ EV ส่วนการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าไปที่ https://eservice.mea.or.th/measy/main.jsf และเลือกเมนู EV ดังรูปและขอเพิ่มขนาดเป็น 30/100

โดยการขออนุญาตของการไฟฟ้า ให้สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้าตัวที่สองสำหรับชาร์จรถไฟฟ้าโดยเฉพาะได้ มิเตอร์ตัวที่สองไม่จำเป็นต้องมีขนาดและประเภทเดียวกันกับมิเตอร์ไฟฟ้าตัวแรก และ การขอเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ TOU มีค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้าดังนี้
           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ TOU สำหรับ EV ขนาด 30/100 5,340 บาท
           การไฟฟ้านครหลวง ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ TOU สำหรับ EV ขนาด 30/100 ประมาณ 7,000 บาท

Hyperskytech Co.,Ltd